Bouwactiviteiten en renovatie

Renovatie en rehabilitatie van scholen en woningen voor leerkrachten: om dit te bewerkstelligen is als activiteit opgenomen het renoveren en uitbreiden van scholen in het binnenland. De scholen zijn grotendeels onder beheer van het bijzonder onderwijs, te weten het RKBO en het EBGS. Het Ministerie komt deze organisaties tegemoet met de bouw en de renovatie van scholen en de woningen voor leerkrachten.Er zullen ongeveer 54 nieuwe lokalen, 40 nieuwe woningen en overige voorzieningen zoals mediatheken, toiletgroepen en kantoren worden opgezet. In verband met de renovatie van scholen en woningen zullen 45 units worden aangepakt. Het bouwprogramma voor het binnenland beslaat een periode van minstens 3 jaar. Na deze periode moeten er voldoende faciliteiten van hoge kwaliteit voor onze kinderen in het binnenland beschikbaar zijn.