Curriculum

Verbeteren van de leeruitkomsten van het basisonderwijs, via de herziening van het curriculum en de methoden van de leerjaren 4 tot en met 8 van het basisonderwijs (bekend als de 2de tot en met de 6de klas) en het produceren van leerboeken en leermateriaal. Elke verandering in het onderwijs moet ook gekoppeld zijn aan wetgeving. Daarom is ook als activiteit opgenomen het goedkeuren van de conceptwet inzake het basisonderwijs. Hierdoor zal de huidige wetgeving die van toepassing is op het lager onderwijs worden vervangen.

Leerjaren 1 tot en met 3 zijn tijdens het eerste BEIP al herzien.

Taal

 

Rekenen/Wiskunde

 

OJW KCE BO ICT